O nás

 

Naše čtyři společnosti

 

obsluhují v současné době celkem 5.500 spokojených zákazníků, kteří se na nás každý rok obracejí.

Ve výstavbě je další pěstitelská pálenice, tentokrát však také s restaurací. Dokončení výstavby a otevření se plánuje během roku 2018.

 

Zabýváme se výstavbou, rekonstrukcemi a opravami domů a bytu, zemními pracemi a terénními úpravami pomocí strojní techniky a pokládkami kanalizačních systémů. Vyjímkou však nejsou ani dílčí stavební a zemní práce podle zadání investora a spolupráce s partnery na malých a velkých komerčních projektech.

 

V SOUČASNÉ DOBĚ JSOU VOLNÉ PRACOVNÍ POZICE: řidič nákladního kontejnerového auta, obsluha CNC stoje a lisu, projektant-statik, obchodní zástupce, brigádník na stavební práce, řidič nákladního vozu s autojeřábem, kuchař, servírka/číšník, provozní, šikovní a zruční lidé na stavební práce, instalatér, zahradník, tesař a stavební klempíř, strojník.

 

VÍCE INFO V SEKCI " Nabídka práce "

 

 

Novinky
Obdrželi jsme úžasné ocenění, prohlédněte si náš certifikát :)

Stavební činnost

 

 • Výstavba a rekonstrukce rodinných a bytových domů
 • Rekonstrukce bytů
 • Výstavba dřevostaveb
 • Výstavba pěstitelských pálenic
 • Zateplování objektů (fasády, střechy, stropy)
 • Sádrokartonářské práce (stropy, půdní vestavby)
 • Veřejné kanalizační a vodovodní řady
 • Kanalizační a vodovodní přípojky
 • Instalatérské práce
 • Obkladačské práce
 • Zámkové dlažby
 • Terénní úpravy
 • Výkopové práce
 • Přistavení kontejnerů (3,5 t a 12 t)
 • Dovoz písku a štěrku
 • Výroba posuvných bran
 • Malířské a natěračské práce vč. úklidu

Videa:

 

Montáž příhradových vazníků ZDE

Výroba příhradových vazníků ZDE

Zemní práce a příprava stavby ZDE

 

 

 

Spolupracujeme s:

 


www.vratakriz.cz

www.bonobijou.cz

www.pramos.cz

www.hrwood.cz 

 

 

 

 

 

Poradenská činnost

 

V případě, že uvažujete o prodeji vaší nemovitosti, jsme schopni vám nabídnout stavebně-technické poradenství v otázce přípravy nemovitosti před prodejem tak, ay její prodej byl úspěšný a proběhl za co možná nevyšší cenu. V mnoha případech lze investicí do přípravy nemovitosti k prodeji navýšit cenu až o několikanásobek investované ččástky. Takhle už jsme pomohli téměř 500 zákazníkům.

 

Dále nabízíme odkup nemovitostí, vlastnických podíků nebo pozemků, a to i zatížené zástavou či exekucí. "Potřebujete rychle prodat? Neváhejte nás kontaktovat!"

 

 

Starý rodinný dům

Kupujete starší rodinný dům, nebo již takový máte? Než za jeho pořízení či rekonstrukci vydáte celoživotní úspory, ujistěte se, že opravdu investujete dobře a Vaše peníze nepřijdou nazmar. Dům prohlédneme, upozorníme vás na jeho technické problémy, potřebné zásahy a navrhneme možnosti oprav či modernizace.

 

Budete-li si přát, připravíme vám i projektovou dokumentaci, kterou budete potřebovat pro stavební povolení a samotnou rekonstrukci.

 

 

 

Byt

Ne všechny stěny můžete vybourat a postavit podle svého. Byt proto důkladně prohlédneme, zhodnotíme jeho technický stav a řekneme Vám, jaké změny můžete či nemůžete provést.

 

Pokud si to budete přát, připravíme pro vás i dokumentaci úprav bytu pro stavební úřad a rekonstrukci.

Projekční a architektonická činnost

 

Nabízené služby

 

1. Příprava zakázky (PPR)
2. Návrh/studie stavby, Architektonická studie (STS)
3. Dokumentace pro územní řízení (DUR)
4. Dokumentace pro stavební řízení (DSP)
5. Dokumentace skutečného provedení
6. Dokumentace přípojek inženýrských sítí
7. 3D vizualizace
8. Pasport stavby


Výše vypsané služby lze provádět jak samostatně, tak v celkové návaznosti pro kompletní realizaci stavby či rekonstrukci.

 

Současně s vypracování projektu nabízíme zajištění zpracování

 

  9. Požárně bezpečnostní řešení stavby (PBŘ) 2-5 tis.
10. Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) 4-6 tis.
11. Radonový průzkum 3-4 tis.
12. Výškopisné zaměření pozemku 2-6 tis.

 

Ceny jsou smluvní, na každou zakázku vypracujeme individuální cenovou nabídku.

 

 

 

 

Podrobný popis služeb

1.

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE (PPR)

Součástí přípravných prací je komplexní analýza zakázky architektem a předběžná analýza stavbu staveniště a jeho okolí. V této fázi se specifikují potřebné podklady a průzkumy prováděných specialisty a předběžně se vymezují a upřesňují potřebné projektové práce a jejich rozsah.

 

 

 

 

 

2.

NÁVRH/STUDIE STAVBY, ARCHITEKTONICKÁ STUDIE (STS)

Za nejdůležitější fázi stavby považujeme nemálo opomíjenou architektonickou studii. Dobrá a od počátku promyšlená studie dokáže později ušetřit čas i peníze. Vzhledem k tomu, že není architektonická studie dle stavebního zákona „povinná, považuje většina lidí její zpracování za zbytečný výdaj. Avšak právě ve fází studie je možné si pohrát s hmotou, dispozicemi, zároveň promyslet koncepci technologií v objektu, jako je vytápění, řízené větrání apod. Vymýšlet více variant a pak teprve vybrat tu pravou, nejoptimálnější pro dané podmínky. Dobrý projekt není hotový za týden, ale je potřeba věnovat mu ze strany klienta i tvůrce dostatek času a „vychytávání detailů“ nenechávat až na realizaci!

Co nabízíme v rámci studie:

 

 • návrh od první skici hmot a dispozic po vypracování studie domu v měřítku 1:200
 • vizualizace exteriéru i interiéru stavby
 • poradenství při výběru vhodných materiálů pro různé konstrukce domu, od nosných (nosné stěny, stropy, střechy) po kompletační (výplně otvorů, konstrukce podlah, fasádní systémy)

 

 

 

 

 

3.

DOKUMENTACE K ÚZEMNÍMU ŘÍZENÍ (DÚR)

je dokumentace obsahující projekt dokládající základní tvarové/hmotové, materiálové, technologické a technické, dispoziční a provozní řešení stavby, objektu nebo zařízení, popřípadě jejich souboru především z hlediska souladu s požadavky klienta a v souladu s územně plánovací dokumentací, popřípadě s územně plánovacími podklady, a s předchozími rozhodnutími o území.

 

 

 

 

 

4.

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ (DSP)

Projektovou dokumentaci zpracováváme v návaznosti na již hotovou architektonickou studii (samozřejmě nejlépe od nás) nebo začínáme od počátku v závislosti na přání a požadavcích klienta. Standardně dodáváme projektovou dokumentaci pro ohlášení stavby nebo pro stavební povolení, která již ale zahrnuje základní detaily, důležité pro správnou realizaci budoucího domu.

 

Co nabízíme v rámci projektu:

 

 • projektovou dokumentaci všech stupňů potřebnou pro stavební úřad dle prováděcích vyhlášek Stavebního zákona č. 183/2006 Sb., tj. projektovou dokumentaci pro ohlášení stavby, pro stavební povolení, prováděcí dokumentaci i dokumentaci skutečného provedení stavby
 • komplexní přístup při tvorbě dokumentace i při jednání s klientem
 • inženýrskou činnost – vyřizování stavebního povolení
 • projektování v souladu s platnými vyhláškami, zákony, dodržování požadavků norem
 • důraz na tepelnou techniku, ekonomičnost stavby při realizaci i budoucím provozu
 • sledování trendů v oblasti architektury a stavebnictví a promítnutí do naší práce, jak při návrhu objektu, tak při tvorbě dokumentace

 

 

 

 

 

8.

PASPORT STAVBY

Nemáte-li k Vašemu stávajícímu objektu jakékoli anebo zcela nedostatečné podklady, zpracujeme pro Vás tzv. Pasport stavby. Pasport stavby je zjednodušená dokumentace stavby – obsahuje popis stavby, jednotlivých konstrukcí a dále zjednodušené výkresy stavby s ověřenými a zaměřenými rozměry dílčích konstrukcí. Základním výstupem pasportu stavby jsou půdorysy, řez, pohledy, a fotodokumentace stavby.

K čemu slouží?

 

Pasport stavby nám slouží pro samotný návrh rekonstrukce, modernizace či energetické optimalizace, pro jednání s úřady a dotčenými orgány.

 

Kdy ho potřebuji?

 

Chceme-li rekonstruovat či modernizovat objekt a nemáme k dispozici žádné podklady nebo jsou podklady neaktuální a neodpovídají aktuální skutečnosti. Dále je možné ho použít jako podklad pro vypracování průkazu energetické náročnosti (PENB).

 

Typy pasportu

 

 • Překreslení stávajících papírových projektů dodaných investorem - bez kontroly skutečného stavu
 • Překreslení stávajících papírových projektů s doplněním a s kontrolou skutečného stavu
 • Zaměření a zkreslení stávajícího stavu objektu bez doložených papírových podkladů do digitální dokumentace.

 

 

 

 

 

9.

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY (PBŘ)

nutnou součást dokumentace pro stavební řízení.

 

 

 

 

 

10.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (PENB)

Co je to Průkaz energetické náročnosti budov


Energetický průkaz neboli PENB hodnotí spotřebu veškerých energií v budově: těch potřebných k topení, ohřevu teplé vody, větrání, chlazení, klimatizace nebo osvětlení. Domácí spotřebiče jako nepevnou součást budovy nezapočítává. Díky PENB zjistíte stupeň energetické náročnosti budovy, který se označuje písmeny od A až po G. A pro energeticky nejšetrnější budovy, G pro ty nejméně šetrné, a tedy i nejdražší na běžný provoz.

Pro koho je energetický průkaz povinný

 

Podle platné novely zákona o hospodaření energií z roku 2015 musíte PENB doložit vždy, když:

 • stavíte nový dům nebo byt,
 • prodáváte nemovitost (vyjma domů postavených před r. 1947, které neprošly větší rekonstrukcí obálky),
 • výrazně rekonstruujete nemovitost (v rozsahu větším než 25 % celkové plochy obálky budovy, kde jste provedli zateplování, výměnu střechy nebo např. oken),
 • pronajímáte nemovitost.


Pokud PENB v takovýchto případech mít nebudete, vystavujete se pokutě ve výši od 100 tisíc korun.

 

 

 

 

 

11.

RADONOVÝ PRŮZKUM

Stanovení radonového indexu pozemku je požadováno dle §6, odst. 4, atomového zákona 18/1997 Sb., a ve znění dalších předpisů:

 

„Ten, kdo navrhuje umístění stavby s obytnými nebo pobytovými místnostmi nebo žádá o stavební povolení takové stavby, je povinen zajistit stanovení radonového indexu na pozemku a výsledky předložit stavebnímu úřadu. Pokud se taková stavba umísťuje na pozemku s vyšším než nízkým radonovým indexem, musí být stavba preventivně chráněna proti pronikání radonu z geologického podloží. Podmínky pro provedení preventivních opatření stanoví stavební úřad v rozhodnutí o umístění stavby nebo ve stavebním povolení. ...“.

je používáno:

 

 • pro novostavby a přístavby rodinných domů a jiných pobytových objektů
 • jako podklad pro návrh a optimalizaci hydroizolačního systému spodní stavby
 • jako podklad pro návrh a projekt preventivního opatření proti pronikání radonu z podloží
 • před rekonstrukcí (přestavbou) rodinných domů a jiných pobytových objektů

 

Nabídka práce

 

„V regionu žiji celý život, znám zdejší podmínky i to, co lidi trápí a kde je potřeba pomoc a podpora. Vytvářím podmínky pro nová pracovní místa, za které nesu odpovědnost. Nemohu si dovolit riskovat. Mám vize, které promyslím, jdu na jistotu s jasným cílem a právě proto hledáme nové kolegy do našeho týmu. REÁLNÁ VIZE A ZODPOVĚDNOST. To je směr, kterým mířím. POJĎTE S NÁMI REALIZOVAT NAŠE SPOLEČNÉ  PROJEKTY“. Pavel Horáček, obchodní ředitel

 

 

Řidič nákladního kontejnerového auta do 10t:

Požadavky: praxe=hledáme člověka s minimálně základními zkušenostmi s nákladními auty

 

Obsluha CNC stroje a lisu:

do výroby dřevostaveb na dílnu schopného a šikovného člověka se zájmem o práci s možností pracovního růstu. Platové a osobní ohodnocení až 30000 Kč.


Projektant - statik:

nejlépe bez praxe přímo ze školy, kterého si pro naši firmu sami zaškolíme.

 

Brigádník na stavební práce:

šikovný a zručný. Platové a osobní ohodnocení až 25000 Kč.


Řidič nákladního vozu s autojeřábem:
podmínkou řidičské oprávnění skupiny C, E.

 

Šikovné a zručné lidi na stavební práce:
zateplování, zdění, zámkové dlažby, montáž střešních systémů, práce se zemními stroji. Platové a osobní ohodnocení až 35000 Kč.

 

Instalatér:

může být i po vyučení bez praxe, vyžadujeme pracovitost a snahu se naučit nové věci.


Zahradník:

pro péči o zeleň v našich areálech. Platové a osobní ohodnocení až 20000 Kč.

 

Strojník:

na smykem řízené nakladače a pásové bagry

 

 

POPTÁVKU S ŽIVOTOPISEM S UVEDENOU PRACOVNÍ POZICÍ POSÍLEJTE NA E-MAIL stavpal@seznam.cz NEBO VOLEJTE PŘÍMO NA TEL: 728 743 433

 

Kontaktujte nás

 

 

STAVITELSTVÍ HORÁČEK PAVEL

 

Kontaktní adresa:

Žatčany 43

664 53 Žatčany

 

Fakturační adresa:

V Humnech 661

664 56 Blučina

Bankovní spojení: 3804414333/5500
IČ: 74398938
DIČ: CZ8204043804

 

 

stavpal(zavináč)seznam(tečka)cz

info(zavináč)stavpal(tečka)cz


Horáček Pavel
Obchodní ředitel
(+420) 728 743 433 

 

Eva Dvořáčková

Kancelář firmy, marketing, fakturace

(+420) 731 320 275   

 
Ing. arch. Aneta Rohrerová
Architektonická činnost, projekce
(+420) 777 704 935

 

 

Kudy k nám do Žatčan

 

A) Ze silnice II. třídy č. 380 (Moutnice – Telnic) odbočíte směr Žatčany

na silnici II. třídy č. 416 a po 370 m odbočíte doleva (uvidíte

ukazatel), nyní pojedete 1.200 m už jen rovně. Projedete kolem fotovoltaických panelů a dorazíte k areálu.

B) Ze silnice II. třídy č. 416 (Újezd u Brna – Žatčany) odbočíte na

silnici III. třídy (s omezenou rychlostí 30 km/h) a na křižovatce

odbočíte vpravo. Nyní pojedete 800 m už jen rovně. Projedete

kolem fotovoltaických panelů a dorazíte k areálu.

 

Napište nám svoji poptávku či dotaz |